Värmland juli 2004

111 bilder
Klicka på bilderna för förstoring

Anmäl sakfel och stavfel till Einar Eriksson Mail: einar.se@swipnet.se
Uppd. 20040721


Lantmäteriets Karta Välj Eda kommun - Sökord Tullviken

Stugan på Sunnkvestere ligger mindre än 100 meter norr om Näset
Viken norr om Näset är Spökviken och nästa vik är Spökesand


Bild 187
Sunnkvestere
Bild 188
Jennifer
Bild 189
Jim
Bild 190
Sunnkvestere
Bild 191
Sjöutsikt från altanen
Bild 192
Utsikt genom köksfönstret
Bild 193
Barnen ser på TV i allrummet
Bild 194
Sunnkvestere
Bild 195
Sunnkvestere
Bild 196
Blåbär är det gott om
Ladan i bakgrunden
Bild 197
Ladan
Bild 198
Ladan sett från grillplatsen
Bild 199
Barnens koja
Bild 200
Grillplatsen med utsikt över Tannsjön mot Norge
Bild 201
Grillplatsen
Bild 202
Gräsmattan har förvandlats till blomsteräng
Bild 203
Blåklockor
Bild 204
Vita och gula näckrosor växer i Spökviken
Bild 205
Udden på andra sidan Spökviken
Bild 206
I standkanten finns det gott om Skräddare
Bild 207
Nu är solen på väg ner
Bild 208
Solnedgången sett från grillplatsen
Bild 209
Ny hydropress
Bild 210
Ny hydropress i glasfiber
Bild 211
Hydropress
Bild 212
Oj, vem tog den här bilden
Bild 213
Moppen
Bild 214
Svartmyrorna bygger gångar i luckans isoleringen
Bild 215
Gamla trasiga hydropressen i plåt
Bild 216
På hydropressen ser man rester av isoleringen från luckan
Bild 217
Plattorna framför pumpgropen behöver fixas till
Bild 218
Blåklockor
Bild 219
Nu har isolering och plattor lagts om med ny dränering
Bild 220
Den gamla hydropressen med kopplingar har demonterats
Bild 221
Botten i pumpgropen har gjorts ren och tömts på vatten
Bild 222
Pumpgropen har fått nytt betoggolv
Bild 223
Cementplattorna får bli fundament för nya hydropressen
Bild 224
Fler cementplattor behövs
Bild 225
Vi hade tur och kunde få två cementplattor av vår granne Mikael
Bild 226
Pumpgropen
Bild 227
T-rör med filterhållare och tryckströmbrytare har monterats på nya hydropressen
Bild 230
Rör, slangar och sladdar är på plats
Bild 231
Så där, nu är det mesta på plats
Bild 232
Nya hydropressen
Bild 233
Så där, nu fugerar vattnet igen
Bild 234
Utsikt genom altandörren mot Spökviken
Bild 235
Jim på stora stenen vid grillplatsen
Bild 236
Här grillav vi korv
Bild 237
Jim
Bild 238
Jennifer
Bild 239
Jim och Jennifer
Bild 240
Vi paddlade med kanoten till en liten sandstrand bortanför Spökviken
Bild 241
Sandstranden
Bild 242
Einar
Bild 243
Jim badar
Bild 244
Nu har Jennifer badat klart
Bild 245
Vi paddlar tillbaka till Spökviken
Bild 246
Uppe på berget ligger grillplatsen
Bild 247
Jennifer läser för Jim
Bild 248
Solnedgången vid tiotiden på kvällen
Bild 249
Gäststugan "Hönshuset" på Näset
Bild 250
Bostadshuset på Näset och Lekstugan byggd av ved
Bild 251
"Hönshuset" och gamla ladugården
Bild 252
Bostadshusets köksingång
Bild 253
Näset med snickarboden i bakgrunden
Bild 254
Mellan "Hönshuset och ladugården ser man stugan på Sunnkvestere
Bild 255
Michael vid köksingången
Bild 256
Line (Linewith) vid köksingången på Näset
Bild 257
Jim vid badplatsen på Näset
Bild 258
Jennifer, Anna, Line och Jim vid badberget
Bild 259
Jim hämtar badbollen som blåst iväg
Bild 260
Jim
Bild 261
Bostadshuset på Näset från sjösidan
Bild 262
Visthusbod står på fyra stenar med sten som skydd mot skadedjur
Bild 263
Taket över källaren och Visthusbod
Bild 264
Michael och Line
Bild 265
Stor blåklocka
Bild 266
Altan med tak
Bild 267
Birgers moped från 1955
Bild 268
Köksfönstret och altanen
Bild 269
Entrén
Bild 270
Ladan och grusplanen
Bild 271
Anna, Jennifer, Jim och Gabriel ser på Musse Pigg DVD med Norskt tal
Bild 272
Anna, Jennifer, Jim och Gabriel
Bild 273
Nu åker vi motorbåt. Jim, Anna och Jennifer
Bild 274
Vi har fått låna Michaels båt och satt på vår gamla motor
Bild 275
Näset
Bild 276
Näset
Bild 277
Mitt i bilden ser man stugan på Sunnkvestere
Bild 278
Sunnkvestere
Bild 279
Näset
Bild 280
Logen och ladugården på Näset
Bild 281
Badberget på Näset
Bild 282
Näset
Bild 283
Näset
Bild 284
Vi åker mot Norge
Bild 285
Längst in ligger Spökviken
Bild 286
Här skrämde vi en fågel på flykt nedanför grillplatsen
Bild 287
Nedanför grillplatsen
Bild 288
Vår båtplats vid Spökviken
Bild 289
Grillplatsen
Bild 290
Lilla sandstranden bortanför Spökviken
Bild 291
Husbåt förtöjd bortanför Spökesand
Bild 292
Husbåt
Bild 293
Spökesand Här har Willy sitt sommarhus
Bild 294
Spökesand
Bild 295
Grillplatsen vid Spökviken
Bild 296
Här ser man lite av stugan på Sunnkvestere från Spökviken
Bild 297
Stugan på Sunnkvestere
Bild 298
Vi äter våfflor vid Skillingmarks församligshem Michael, Jim, Gabriel, Anna, Line och Jennifer
Bild 299
Gabriel och Jim